Giá trị cốt lõi

 Tình yêu thươg

 Tinh thần đoàn kết

 Sự tôn trọng

 Tinh thần trách nhiệm

 Sự sáng tạo và khát vọng vươn lên

 

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG 

Lấy chữ "TÂM' đặt lên hàng đầu

Coi "PHƯƠNG PHÁP'' là chìa khóa của thành công

Luôn lắng nghe, suy ngẫm và tích cực đổi mới

Để truyền tri thức, đạo đức cảm hứng cho học sinh 

Đăng ký
học